Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.jakubovske-krmitko.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (výrobce,provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem.

Vymezení pojmů

Výrobce/dodavatel/prodávající – je osoba, která vyrábí a dodává kupujícímu výrobky.

Kupující/spotřebitel – je osoba, která nakupuje výrobky.

Kupní smlouva/objednávka kupujícího- je uzavřena momentem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího a vystavení faktury. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své závazné objednávky na internetovém obchodě www.jakubovske-krmitko.cz a je jimi vázán od momentu odeslání. S těmito podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky.

Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje. V případě, že tak neučiní, může být odeslání zboží odmítnuto.

Objednávka – uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www. www.jakubovske-krmitko.cz jsou závazné.

Uzavřením objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně podmínek zaslání, reklamace a že s nimi souhlasí.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího momentem převzetí zboží a zaplacení kupní ceny.

Vyplněním registračního formuláře, čili závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.jakubovske-krmitko.cz , kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány třetím osobám.

Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.

Doprava zboží

Zboží je expedováno do 3 pracovních dnů od objednání (v případě dobírky), nebo do 3 pracovních dní od připsání částky na náš účet (v případě převodu na účet). V případě, že by nastali nějaké komplikace, budeme Vás informovat (telefonicky, SMS, případně e-mailem) o možném termínu dodání.

Zboží v rámci ČR zasíláme Českou poštou a to na dobírku, nebo ekonomickým balíkem. Při volbě ekonomického balíku musí být platba na náš účet uskutečněna předem.

Zboží do ostatních států, nejen EU, zasíláme také Českou poštou ale pouze ekonomickým balíkem a to do 3 pracovních dní od připsání částky na náš účet.

Způsob platby, platební styk

Při zaslání na dobírku, které je možné pouze v ČR zaplatí a převezme zboží kupující v den dodání přímo od pracovníka České pošty na adrese, kterou uvedl v objednávkovém formuláři.

Při platbě převodem na účet je kupující povinen uhradit konečnou cenu, která je včetně poštovného a to do 3 pracovních dní od obdržení elektronické faktury.

Pro zaslání zboží mimo ČR a platbě v Eurech jsou podmínky stejné jako u platby převodem, jen účet pro zaslání cizí měny je jiný. Viz na faktuře (swift/iban).

Odstoupení od smlouvy- zrušení objednávky

Spotřebitel má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě dodavateli. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Spotřebitel je povinen uhradit veškeré expediční náklady (poštovné).

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

Svoje rozhodnutí k odstoupení od smlouvy deklarujte telefonicky i písemně a své požadavky konkretizujte písemně v zásilce u zboží, které budete vracet.

Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu.

Musí být nepoškozené a kompletní.

S originálním dokladem o koupi.

V žádném případě nám zboží nezasílejte na dobírku!!! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Právo na vrácení zboží

V případě, že správně neurčíte velikost – nepoužité zboží můžete poslat zpět a my Vám zašleme jinou velikost dle Vašeho přání a dohody s námi. V případě, že se rozhodnete využít této možnosti – bude Váš požadavek možno akceptovat v době do 14 dnů od převzetí zboží.

Reklamace zboží a vrácení peněz

Záruční doba na výrobní vady jsou u všech produktů 24 měsíců.

Případná reklamace musí být uplatněna ihned po zjištění závady a to bez odkladu.

K reklamaci je třeba předkládat zboží řádně vyčištěné a suché.

Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, případně technologického postupu.

V případě odstranitelné vady máte nárok na bezplatnou záruční opravu.

V případě vady neodstranitelné máte nárok na vrácení peněz nebo na výměnu zboží za bezvadné.

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci faktury.

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od doručení.