Stropní včelařské krmítko

návod na použití

Pro všechny druhy úlů se stropním otvorem o prům. 5-12cm. Po dobu krmení nutno zamezit přístupu světla do krmítka z důvodu horší orientace včel při odebírání roztoku. Např. otevřené očko v nástavku.

  • Přiložený korek-plovák před použitím opláchnout od prachu.(možno v krmítku)
  • Cukerný roztok doplňovat nálevkou otvorem ve víku krmítka, do kterého se vsune přiložená nalévací trubice.
  • Hladina při doplňování cca 1 cm pod horní částí středového průlezu.
  • Při vkládání medo-cukrového těsta možno i na korkový plovák.
  • Nenechávat cukerný roztok v krmítku dlouhodobě bez přítomnosti včel(nebezpečí znehodnocení roztoku)
  • Při prvním použití krmítka se cukerný roztok mírně zbarví vlivem přítomnosti taninu, který je obsažen v korku jako přírodní látka.
  • Po ukončení krmení korek opláchnout vodou,(možno přidat několik kapek SAVA) nechat krátkodobě působit z důvodu odstranění zbytků cukerného roztoku a vysušit pomocí slunečního svitu, elektrické trouby do 100 o C.
  • Při stohování se doporučuje stohovat horizontálně z důvodu snazšího uvolňování (oddělování) krmítek od sebe a to uchopením za středový průlez a při mírném pootočení se krmítka od sebe oddělí. Při stohování je dobré vložit mezi kónusy polyetylenový sáček.
  • Těsnění, O- kroužek se vkládá do drážky v přírubě kónusu a dotažení matice se provede pootočením průlezu proti směru hodinových ručiček.

Příjemné krmení pro včely a obsluhu přeje Smetana Bohuslav.