O Jakubovském včelařském krmítku

krátká historie a popis včelařského krmítka

Krátká historie včelařského krmítka

Jakubovské včelařské krmítko spatřilo světlo světa v Jakubově (malá vesnice v okrese Karlovy Vary) již v roce 1983, kdy bylo původně používáno pro mé vlastní potřeby ke včelaření. Během deseti let prošlo krmítko velkou proměnou, bylo testováno a vylepšováno, což bylo samozřejmě závislé na možnostech tehdejších materiálů a jejich způsobu zpracování. Již v té době jsem krmítko samozřejmě srovnával i s průmyslově vyráběnými konkurenty, u nich se vždy ukázala nějaká problematika, která krmení ztěžovala. Po důkladném testování jak našeho krmítka, tak konkurence, jsme usoudili, že je krmítko konkurence schopné a můžeme s ním na trh, přičemž s novými materiály a technologiemi stále procházíme jistým progresem a snažíme se udržet tempo s dobou.

Krmení včel Jakubovským stropním krmítkem

O Jakubovském včelařském krmítku

Jako vhodným řešením se ukázalo použití plováku na hladině cukerného roztoku ve vhodné nádobě. Jako hlavní výhoda včelařského krmítka je bezesporu jeho plocha krmného prostoru, která umožňuje včelám v hojném počtu – u menších krmítek tisíc jedinců, u jedenáctilitrových až třikrát více včel pracovat v krmítku na zpracování dodaných zásob.

Takové množství včel příznivě ovlivňuje krmnou hektiku, která nastává po nasazení krmítek s malou plochou pro odběr a jev, který každý včelař zná, kdy se před včelínem, nebo včelnicí „žení všichni čerti“ se u Jakubovských minimalizuje. Včely se totiž tolik nestresují, nemusí „stát ve frontě“, až se u krmítka uvolní nějaké místo.

Velkou předností Jakubovského řešení je přímé propojení krmítka se včelím tělesem, neboť krmítko je nasazeno na strop úlu a pomocí středového průlezu se včely dostávají do prostoru krmítka na plovoucí drcený korek, který slouží jako plovák a ze kterého včely odnášejí do úlu krmný roztok. V takovém případě teplo, které se uvolňuje z úlu stoupá až do krmítka a příznivě tak ovlivňuje teplotu v krmítku, tedy i krmný roztok.

Včely v takovém případě po dobu chladných dnů i nocí nemusí přerušit proces krmení. Krmítko je dostatečně utěsněno víčkem a včely se nemusí vyrovnávat s nepříznivým prouděním vzduch a únikem vytvořeného tepla.

Další předností této pomůcky ke krmení je také jednoduché usazení krmítka na otvor ve stropě úlu (6-15 cm) a po celou dobu krmení není nutno krmítko z úlu opakovaně odstraňovat za účelem jeho doplňování. Takovou schopnost ocení hlavně ti, kteří se řídí pravidlem – nerušit, nerušit, nerušit a tento postup nakonec uvítají obě strany.

Také odpadají potíže se včelami-zlodějkami a jiným nežádoucím hmyzem. Krmítko je konstrukčně sestrojeno tak, aby nedocházelo při doplňování ani k minimálnímu kontaktu se včelami a proto jej mohou obsluhovat i nevčelaři a to po krátké instruktáži.

Po skončení krmení se plovák – korková drť propláchne vodou (možno přidat několik kapek sava) a nechá se vysušit před uložením, možno též vložit do vyhřáté el. trouby při teplotě 100 °C.